Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam teklifi kabul edildi

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 artırım yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve kimi vergi artışlarını öngören 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Zelzelelerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin birinci 7 unsuru Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Heyeti’nde kabul edildi.

Kabul edilen hususlara nazaran Emekli Sandığı emeklileri yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 artırım alacak.

Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Bir kereye mahsus olmak üzere ek MTV uygulanacak

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli zelzelelerin tesirlerinin azaltılması maksadıyla ortaya çıkan finansman muhtaçlığının karşılanmasında kullanılmak üzere bir sefere mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan araba, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar ek MTV kapsamında olacak.

Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV fiyatı kadar olacak, iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek ve ek MTV’nin birinci taksiti düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.

Teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV’nin birinci taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek, ikinci taksitinin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

Örnek olarak 1-3 yaş ortası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef teklifin bu ay kanunlaşması halinde ağustos ayı sonuna kadar 1846, kasım ayı sonuna kadar tekrar 1846 lira ek vergi ödeyecek, örnekte verilen araç üzerinden 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.

Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri ortasında birinci kez kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ait ek MTV ise bu taşıtların MTV’si ile birlikte peşin ödenecek, ek MTV bir keze mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

Kahramanmaraş merkezli zelzeleler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Vergi Usul Kanunu kapsamında zorlayıcı sebep hali ilan edilen yerlerde sarsıntı tarihi prestijiyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar, zelzele nedeniyle yıkılan yahut ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ilişkin taşıtlar, sarsıntılarda ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile sarsıntı nedeniyle eşi yahut birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ilişkin taşıtlar ek MTV’den müstesna olacak.

Hak sahipliği süreçlerine e-Devlet yoluyla kolaylık getirildi

Teklifle Genel Hayata Müessir Afetler Hasebiyle Alınacak Önlemlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna süreksiz unsur eklendi.

Buna nazaran 6 Şubat’ta meydana gelen sarsıntılar nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği müracaatının yapılacağına dair duyuru mahallinde mülki yönetim amirliğince ve Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD) resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Duyuruda ilan tarihinden itibaren 2 ay içinde mahallinde mülki yönetim amirliklerine yahut Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı’nca belirlenen müracaat merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden müracaat yapılabilecek, Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı gerektiğinde müracaatlar için en fazla 1 ay ek müddet verebilecek.

Başvuru sonuçları mahallinde mülki yönetim amirliğince, Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde ve e-Devlet Kapısı üzerinden ilan edilecek.

Hak sahibi kabul edilmeyenler 15 gün içinde mahallinde mülki yönetim amirliklerine yahut Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen müracaat merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden itiraz edebilecek.

Ayrıca sarsıntılarda binaları ziyan görenler için devletin konut kredisi açma ve bina yapma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve süreçlerde mümkün mağduriyetlerin giderilmesi, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması maksadıyla birtakım kısıtlayıcı kararlardan muafiyet sağlanacak.

Uluslararası kuruluşlardan sağlanacak dış kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerin uygulanmasına ait iş ve süreçler her türlü vergi, fotoğraf, katılma hissesi, fiyat ve harçtan müstesna tutulacak.

Ulusal ve milletlerarası projeler kapsamında Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı’nca ithal edilen yahut ettirilen materyaller, gümrük vergisi ve bu vergi ile birlikte alınan her türlü vergi, fotoğraf, harç, fon ve öteki mali mükellefiyetlerden müstesna olacak.

Yabancı devlet harp okullarında okutulan askeri öğrencilerin eğitim müddetlerinin gönderilecek okulun durumuna nazaran yıl ve periyot bazında belirlenebilmesi, mezun olana kadar değil makul mühletlerle yabancı devlet harp okullarına öğrenci gönderilebilmesi, yabancı devlet harp okullarında okutulan bir öğrenciye ayrılacak bütçe ile daha fazla öğrencinin kısmi müddetli olarak yabancı devlet harp okullarına gönderilebilmesi, ayrıyeten eğitim müddetleri bakımından denk olmayan ve öğrenci gönderilemeyen birtakım ülkelerin harp okullarına da askeri öğrenci gönderilebilmesi düzenlendi.

Ayrıca kısmi periyodik okutulacak öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ayrılmaları halinde devletçe yapılan masraflarının tespit ve tahsiline ait düzenleme yapılması, kısmi müddetli okutulacak öğrencilerin nasıplarının ve sınıflandırılmalarının yabancı devlet harp okullarından mezun olacak askeri öğrenciler ile tıpkı metotlara tabi olmasına yönelik de düzenleme yapıldı.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alan zelzele, sel, heyelan, çığ, yangın ve gibisi doğal afetler sebebiyle tahrip olan taşınır yahut taşınmaz kültür varlıklarının ihyası yahut tekrar inşası hedefiyle döner sermaye bütçesinden Kültür ve Turizm Bakanı’nın onayıyla genel bütçeye kaynak aktarılabilecek.

Plastik poşetlerin de yer verildiği listedeki eserler için uygulanan geri kazanım iştirak hissesi fiyatını iki katına kadar artırmaya yahut yarısına kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Birleşim 14.00’ten itibaren devam edecek

Teklifin birinci 7 hususunun kabul edilmesinin akabinde TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Lider, birleşime orta verdi.

Aranın akabinde Başkan, kurulun yerini almaması üzerine birleşimi saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir